Birk-Entreprise ApS

Brandmaling

Brandmaling er passiv brandbeskyttelse af udsatte konstruktioner af stål i brandklasserne: R30, R60, R90 og R120.
Vi benytter brandmalinger fra scandisupply som primært er vandbaserede. Malingerne har et lavt indhold af flygtige organiske forbindelser. Dette begrænser miljøpåvirkningen i bygninger. Vore brandmalinger er kendetegnet ved, at behovet for TFT (tørfilmstykkelse) er reduceret med ca. 30 % og dermed har produktet en kort tørretid i forhold til andre brandmalinger.

Stålbrandmaling

Stålkonstruktioner kan brandbeskyttes ved beklædning med materialer/konstruktioner, der har brandtekniske egenskaber, som hæmmer opvarmning af stålet.

Hvis stålkonstruktioner ønskes synlige, kan anvendes særlige brandmalings-systemer, som under en brand kan beskytte fx stålmateriale i op til 120 minutter.

For at kunne opretholde en stålkonstruktions bæreevne under en brand er det nødvendigt at brandbeskytte denne med et materiale, som forhindrer at stålet opnår en temperatur, hvor det vil miste sin styrke (kritisk ståltemperatur). Dette kan gøres ved flere metoder, men vi vælger her at fokusere på brandhæmmende maling valgt som det redskab, der skal udføre denne brandbeskyttelse.

Når brandmalingen udsættes for varme, skummer den op og danner et tykt beskyttelseslag om den malede stålkonstruktion.

Brandmalingen bliver dimensioneret ud fra det opstillede brandkrav, stålprofilets udformning, eksponering og positionering af profilet, kritisk ståltemperatur, samt leverandørens dimensionerings-diagrammer baseret på de gældende standarder.

mymaaling2

Det er ikke muligt med det blotte øje at kontrollere, om brandmalingens påførte lagtykkelse (tørre filmtykkelse, TFT) lever op til den dimensionerede lagtykkelse. Derfor er det nødvendigt at anvende redskaber, der måler dette, og som kan give helt nøjagtige målinger af den påførte malingstykkelse. Lagtykkelserne måles bedst og ikke-destruktivt med magnetisk-elektroniske metoder, som beskrevet i DS/EN ISO 2808.

Hos MK malerfirma, anvender vi både vandig brandmaling der kan påføres i lukkede bygninger uden de miljømæssige problemer, samt en 2-komponent brandmaling, bestående af en aktivator og basecoat. Brandmalingen kan anvendes på indvendige og udvendige, såvel som semi-eksponerede bærende stålkonstruktioner.

Brandbeskyttende maling anvendes til brandsikring af bærende stålkonstruktioner, hvor der stilles krav om BS-30, BS-60 og BS-90. Systemet har produkter der kan anvendes både indendørs og udendørs.

 

Træ indendørs

flammehæmmende malerbehandling af træ.

  • Forsinker effektivt udvikling af ildebrand i de behandlede materialer.
  • Sikker og nem at påføre.

Der udstedes i alle tilfælde et certifikat, som beskriver behandlingen.