Birk-Entreprise ApS

For leverandører

Retningslinjer for leverandører til Birk entreprise.

Fakturering:

Det er vigtigt, altid at udforme fakturaen korrekt. Fakturaer til Birk entreprise skal indeholde:

  • Korrekt projektnavn på fakturaens første side
  • Korrekt kontaktperson hos Birk entreprise

Hvis du er usikker på, om du har det korrekte projektnavn, bedes du kontakte bestilleren eller din kontaktperson hos Birk entreprise.

ALLE fakturaer, der mangler gyldigt BE-projektnavn, vil blive afvist/returneret

Birk entreprise foretrækker at modtage faktura vedhæftet en e-mail.

Email:

Fakturaer kan sendes via e-post til faktura@birk-e.dk

  • Fakturaen skal fremsendes vedhæftet til en e-mail og i PDF-format.
  • Hele fakturaen samt bilag skal sendes om én PDF-fil.

Bemærk, at PDF-faktura er en automatisk service, og at eventuelle meddelelser, som du sender i e-mailen bliver ikke læst.