Birk-Entreprise ApS

Code of Conduct – Konkurrenceret

Formål – Overholdelse af konkurrencelovenKonkurrenceret

MK entreprise ønsker at medvirke til en fair konkurrence. En fair konkurrence er ensbetydende med, at virksomheder, som er konkurrenter, agerer uafhængigt af hinanden på markedet. Det gælder særligt i forbindelse med fastsættelse af konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i øvrigt. Derfor tillader vi ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller anden adfærd, som kan påvirke konkurrencen negativt.

MK entreprise har derfor udformet disse vejledende adfærdsregler, hvis formål er at støtte MK entreprise’s medarbejdere i at være opmærksomme på, hvornår der kan opstå risiko for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Overholdelse af konkurrencereglerne og disse adfærdsregler er en naturlig og integreret del af ansættelses-vilkårene i MK entreprise, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at tilsidesættelse af disse adfærdsregler og konkurrencereglerne kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

 

Principprogram

Følgende principprogram for MK entreprise på konkurrenceområdet er gældende for samtlige med-arbejdere:

  • MK entreprise går ind for en virksom og reel konkurrence
  • Det er MK entreprise’s målsætningen og grundholdning fuldt ud at overholde konkurrenceloven
  • MK entreprise tilskynder derfor sine medarbejdere til at overholde konkurrencelovgivningen i forhold til alle virksomhedens aktiviteter
  • Som medarbejder i MK entreprise er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der ulovligt har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen
  • Det er således ikke tilladt i MK entreprise at informere konkurrerende virksomheder om individuelle priser, marginer, rabatter, omkostninger, produktion, kreditbetingelser eller andre væsentlige forretningsmæssige vilkår, der relaterer sig til MK entreprise’s produkter eller tjenesteydelser
  • Det er ligeledes ikke tilladt i MK entreprise at udveksle informationer om udbuds- eller kontraktvilkår, der kan medføre konkurrenceforvridende adfærd eller udveksle informationer om kvoter eller markedsopdeling
  • Møder med konkurrerende virksomheder i MK entreprise’s regi bør følge en dagsorden, ligesom der bør skrives referater, der dokumenterer mødets indhold og forløb
  • MK entreprise’s medarbejdere skal gribe ind over for drøftelser af emner, der kan være i strid med konkurrencelovgivningen